Kategoria: Projekty zrealizowane

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II

Uprzejmie informujemy, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego zakończyła realizację projektu „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II”. Zrealizowany projekt był współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII…
Czytaj dalej


31 grudnia 2023 0

Projekt „Własny biznes receptą na sukces”.

Uprzejmie informujemy, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła i rozliczyła realizację projektu „Własny biznes receptą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.…
Czytaj dalej


19 grudnia 2023 0

Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion Tarnobrzeski

Uprzejmie informuję, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozliczyła i zakończyła realizację projektu ,, Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion Tarnobrzeski”w partnerstwie z Wektor Consulting sp. z o. o. oraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”w ramach Działania 9.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 15.12.2023…
Czytaj dalej


18 grudnia 2023 0

Projekt „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

Uprzejmie informuję, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła i rozliczyła realizację projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji projektu: od…
Czytaj dalej


24 sierpnia 2023 0

Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg

Uprzejmie informuję, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła i rozliczyła realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” ramach Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP na lata 2014-2020. r. Okres realizacji projektu: od 01.07.2021r. do: 31.04.2023 r.Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie, gminy skupione w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Tarnobrzeg: tj. Gmina Tarnobrzeg, Gmina Nowa…
Czytaj dalej


9 maja 2023 0

Projekt pt. Od pomysłu do sukcesu z własną firmą

Uprzejmie i formuję, że Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła i rozliczyła realizację projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.   Okres realizacji projektu: od03.02.2020 do 31.03.2022 r. Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie   Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej…
Czytaj dalej


14 kwietnia 2020 0

Młode kadry podkarpacia – II edycja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 2  grudnia 2019 roku rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Okres…
Czytaj dalej


2 grudnia 2019 0

Projekt „Podkarpacka kuźnia zawodu” już wystartował!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. oraz HEBEN Polska Sp. z o. o. z dniem 1 marca 2018 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego „Podkarpacka kuźnia zawodu” w ramach działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy, pełniącym…
Czytaj dalej


8 marca 2018 0

Projekt „Młode kadry Podkarpacia”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 25 lutego 2018 roku rozpoczyna na terenie województwa podkarpackiego realizację projektu „Młode kadry Podkarpacia” w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji…
Czytaj dalej


14 lutego 2018 0

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 1 grudnia 2016 r. realizuje projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora…
Czytaj dalej


4 października 2017 0

„CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: październik 2017 r. – listopad 2019 r. Obszar realizacji projektu: powiaty kolbuszowski, leżajski, niżański, przeworski Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 29 roku…
Czytaj dalej


28 września 2017 0

Bony Towarowe

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 01.10.2015 r. realizuje program bonów towarowych, który jest kontynuacją dotychczasowego programu realizacji bonów towarowych Tarnobrzeskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Celem programu jest rozwój gospodarczy regionu oraz wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w wyrównywania szans i w starciu z zewnętrznym kapitałem. Realizowany przez TARR S.A. program gwarantuje równoprawne, partnerskie traktowanie podmiotów, eliminuje…
Czytaj dalej


21 września 2017 0

10.04.01 Sukces z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 marca 2016 roku rozpocznie na terenie województwa świętokrzyskiego realizację projektu „Sukces z własną firmą” w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zapraszamy osoby, które ukończyły 30 rok życia z terenu powiatu kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego lub sandomierskiego do skorzystania ze wsparcia w postaci: BEZPŁATNEGO DORADZTWA I SZKOLEŃ…
Czytaj dalej


12 lutego 2017 0

Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców inwestujących na terenie województwa podkarpackiego POŻYCZKI od 10 do 100 tysięcy złotych na start i rozwój FIRM Brak kosztów związanych z udzieleniem pożyczki Oprocentowanie: stawka IBOR (na dzień 01.01.2018 r. – 1,85% w skali roku) + od 2% do 3% marży Możliwość karencji w spłacie kapitału maksymalnie do 6 miesięcy…
Czytaj dalej


29 lipca 2016 0

Projekt pt. „Przedsiębiorczość jest kobieca”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KOBIECA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: sierpień 2016 r. – styczeń 2018 r. Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie Grupa docelowa:Kobietypozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego   CEL…
Czytaj dalej


28 lipca 2016 0