Biuro rachunkowe TARR S.A.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Biuro Rachunkowe TARR S.A. świadczy kompleksową obsługę księgową dla podmiotów  gospodarczych w przystępnej cenie! Naszym klientom gwarantujemy jasne zasady współpracy, bezpieczeństwo oraz dyskrecję.Zapraszamy do współpracy wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Służymy pomocą osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki na rynku.

Oferta biura rachunkowego:

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów: w ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędu skarbowegodeklaracji i rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędu skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji vat.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: w ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

 • kontrolę dokumentów pod względem formalno– rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku vat,
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędu skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji vat,
 • sporządzanie i dostarczanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań pit-28,

  

Obsługa kadrowa

 • prowadzanie akt personalnych,
 • sporządzanie umów o pracę, zmian umów, wypowiedzeń,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopowej,
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie,
 • opracowanie regulaminu zakładowego,
 • opracowanie regulaminów wynagradzania,

 

Obsługa płacowa

 • sporządzanie list płac dla pracowników oraz rachunków dla zleceniobiorców,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac,
 • wyliczanie comiesięcznych składek zus oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich do zus,
 • wyliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy (pit-4r)
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie za każdy rok kalendarzowy:
  • zestawienia zusimir,
  • rocznych kartotek wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (pit-11),
  • sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach (pit-4r),

Ponadto:

 • sporządzanie deklaracji CIT, PIT, VAT i innych dokumentów do US, ZUS, GUS,
 • pisanie podań i innych pism wg zapotrzebowania.

 

KAŻDY NASZ KLIENT MOŻE LICZYĆ NA WSPARCIE W RAMACH DOFINANSOWAŃ.

Szkolimy osoby fizyczne oraz firmy z zakresu: administracji, podstawy rachunkowości, kadr
i płac, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu, ABC małego biznesu.

Służymy pomocą osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz firmom stawiającym pierwsze kroki na rynku!!!

Skontaktuj się z nami