Status prawny

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego jest zorganizowana w formie Spółki Akcyjnej, wpisanej przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000072889.

NIP 867-000-70-72.

REGON 830169541

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnobrzeg.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.250.000,00 PLN