Dane o programie Czyste Powietrze

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

 

AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” DLA MIASTA TARNOBRZEGA – stan na 31.03.2024 r.
Liczba złożonych wniosków: 450
Liczba zawartych umów: 344
Wypłacone środki: 4 200 432,65zł
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 231

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze mieści się
w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A., ul . M. Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu.
Kontakt:
15 822 00 22, 533 399 361
Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe terminy,
sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu.
Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

 

AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” DLA MIASTA TARNOBRZEGA – stan na 30.09.2023 r.
Liczba złożonych wniosków: 373
Liczba zawartych umów: 338
Wypłacone środki: 3 327 131,76zł
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 208

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze mieści się
w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A., ul . M. Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu.
Kontakt:
15 822 00 22, 533 399 361
Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe terminy,
sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu.
Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

 

AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” DLA MIASTA TARNOBRZEGA – stan na 30.06.2023 r.
Liczba złożonych wniosków: 328
Liczba zawartych umów: 263
Wypłacone środki: 1 832 400,77 zł
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 141
Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze mieści się
w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A., ul . M. Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu.
Kontakt:
15 822 00 22, 533 399 361
Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe terminy,
sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu.
Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

 

AKTUALNE DANE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”DLA MIASTA TARNOBRZEGA – stan na 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków: 291

Liczba zawartych umów:239

Wypłacone środki:1 684 257,78 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:129

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze mieści się w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. , ul . M. Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu.

Kontakt:

  • 15 822 00 22, 533 399 361

Celem  programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepłai poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentówuprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionychdo podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomudofinansowania.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe terminy,
sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone sąw regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.