Kategoria: Zamówienia Publiczne

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiWyłonienia trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne pn.:„Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5523193f-1bec-11ef-a7c1-72acb4a2af8f   Identyfikator postępowania ocds-148610-5523193f-1bec-11ef-a7c1-72acb4a2af8f Numer referencyjny postępowania 1/TARR/2024/TOWES Status Wszczęte Procedura Krajowa Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Czy postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia Tak Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak Termin składania 6 czerwca 2024, godz 10:00…
Dowiedz się więcej


27 maja 2024 0

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Ogłoszenie naboru Partnera.pdf Informacja o wyborze partnera.pdf


13 czerwca 2023 0

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w ramach procedury rozeznania rynku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w ramach procedury rozeznania rynku


20 października 2021 0

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/MKPII/2021

Zapytanie ofertowe – kursy zawodowe – 2021 r.


3 lutego 2021 0

Zapytanie ofertowe – „Ochrona, dozór obiektów i powstałej infrastruktury oraz konserwacja i obsługa awaryjna systemów SSWiN i CCTV na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.”

Zapytanie ofertowe – ochrona TPPT Zal._nr_1_do_ZO_-_projekt_umowy Zal._nr_2_do_ZO_wykaz_zrealizowanych_zamowien Zal._nr_3_do_ZO_wykaz_osob_ktore_beda_wykonywac_zamowienie


14 grudnia 2020 0

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/MKPII/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/MKPII/2020.doc


2 września 2020 0