Projekt pt. „Przedsiębiorczość jest kobieca”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt pt. „Przedsiębiorczość jest kobieca”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST KOBIECA” w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: sierpień 2016 r. – styczeń 2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Grupa docelowa:Kobietypozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 80Kobiet nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r. ż. zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego oraz utworzenie 75 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim.

 

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCEbędą dla Kobiet zarejestrowanych jako bezrobotneodchodzących z rolnictwa lub będących członkiem rodziny rolniczej, pod warunkiem, że jej gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych

Realizacja projektu przyczyni się do łagodzenia problemów lokalnego rynku pracy, podniesienia poziomu aktywności zawodowej, promowania i rozwoju przedsiębiorczości społeczności lokalnej oraz długofalowego tworzenia nowych miejsc pracy dzięki powstałym firmom. Ponadto projekt wpłynie na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich oraz zakładania przez nich działalności pozarolniczych.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

  • BEZPŁATNE DORADZTWO I SZKOLENIA – wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • DOTACJA INWESTYCYJNAdo 24 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • WSPARCIA POMOSTOWE1750,00 zł. przez pierwszych 10 miesięcy prowadzenia firmy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu KC),

status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP na terenie województwa podkarpackiego lubstatus osoby biernej zawodowo,

– wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat),

nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem  przystąpienia do projektu

Planowany termin rekrutacji: wrzesień 2016 r.

WARTOŚC PROJEKTU: 3 498 373,60 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 973 617,56 ZŁ

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Sandomierska 25, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 822 00 22

 

 

Ewelina Mysłek – Kierownik projektu

tel. 533 399 367

e.myslek@tarr.pl

 

Sylwia Kicińska Asystent projektu

tel. 533 399 364

s.kicinska@tarr.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.przedsiebiorczoscjestkobieca.pl