Cele spółki

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Celem działania Spółki jest prowadzenie działalności zmierzającej do rozwoju gospodarczego regionu tarnobrzeskiego polegającej na:

  • inicjowaniu i popieraniu tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, ze szczególnym ukierunkowaniem na:
  •  tworzenie nowych miejsc pracy,
  •  nowoczesne zarządzanie,
  •  osiągnięcie dużej efektywności i rentowności przedsięwzięć,
  •  realizacje produkcji nowoczesnych wyrobów w oparciu o nowoczesne technologie,
  •  inspirowanie i uruchamianie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.
  • realizacja szeregu innych przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków UE