10.04.01 Sukces z własną firmą

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

10.04.01 Sukces z własną firmą

12 lutego 2017 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 1 marca 2016 roku rozpocznie na terenie województwa świętokrzyskiego realizację projektu „Sukces z własną firmą” w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zapraszamy osoby, które ukończyły 30 rok życia z terenu powiatu kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego lub sandomierskiego do skorzystania ze wsparcia w postaci:

  • BEZPŁATNEGO DORADZTWA I SZKOLEŃ – wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • WSPARCIA POMOSTOWEGO1750,00 zł. przez 6 mies. prowadzenia firmy,
  • DOTACJI INWESTYCYJNEJdo 24 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a)     nie posiadają zatrudnienia,

b)    są w wieku powyżej 29 roku życia (ukończyły 30 lat),

c)     zamieszkują na terenie powiatu kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego lub sandomierskiego,

d)    nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

 

w szczególności projekt skierowany jest do:

  • osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

– kobiet,

– osób długotrwale bezrobotnych,

– osób po 50 roku życia,

– osób niepełnosprawnych,

– osób niskowykwalifikowanych

  • osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

Szczegółowych informacji nt projektu udzielają pracownicy Biura projektu.

Telefony kontaktowe:

Kierownik projektu – 533 399 356

Asystent projektu – 533 399 364

Zapraszamy na naszą stronę internetową