Autor: admin

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

8.2 Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu „Staż pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej w Tarnobrzeskich Wodociągach” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Działania 8.2, Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie Umowy nr UDA–POKL.08.02.01-18-021/14-00 zawartej w dniu 3 października 2014r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Projekt realizowany…
Dowiedz się więcej


28 lipca 2016 0

Platformy startowe CONNECT

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Partnerem Platformy CONNECT działającym w województwie lubelskim, podkarpackim, wielkopolskim, śląskim i mazowieckim oraz wiodącymi ośrodkami wspierania przedsiębiorczości z całego kraju. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego i najbardziej efektywnego narzędzia rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. Do uczestnictwa w programie zapraszamy osoby do 35. roku życia. Kryteria wyboru pomysłów to…
Dowiedz się więcej


28 lipca 2016 0