POWES

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

POWES

23 marca 2017 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 2017 roku rozpoczęła realizację projektu Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w projekcie partnerskim koordynowanym  przez Podkarpacką Agencję konsultingowo-Doradczą z Jasła. Obszar projektu obejmuje subregion południowy obejmujący 7 powiatów.  Duży nacisk w swej działalności TARR S.A. kieruje na podmioty ekonomii społecznej wspierając je w decyzjach i wyszukując optymalnych rozwiązań dających gwarancję bytu na współczesnym rynku. Dotychczasowa działalność TARR S.A. w sferze podmiotów ekonomii społecznej sprawia, że Agencja dysponuje kluczową kadrą posiadającą wiedzę o problemach, z którymi borykają się wspomniane podmioty i proponuje w wachlarzu swoich usług te, które mają przeciwdziałać pojawiającym się trudnościom i zachęcać do podejmowania działań ukierunkowanych na rozwój.
TARR S.A. prowadzi bezpłatną, wystandaryzowaną i kompleksową ofertę w zakresie:

1. Wzmocnienia kompetencji podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych), gdzie oferowane jest następujące wsparcie:

  • DORADZTWO indywidualne i grupowe dla podmiotów ekonomii społecznej (z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania, prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego/działalności gospodarczej, zarządzanie organizacją i personelem, aspekty prawne, marketingowe i księgowe prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej),
  • SZKOLENIA dotyczące założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES, zarządzania finansami i personelem, poszukiwania źródeł finansowania, księgowości itp.,
  • PAKIETY PRAWNE, KSIĘGOWE, MARKETINGOWE na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
  • USŁUGI ANIMACYJNE na rzecz ekonomii społecznej poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie partnerstw,
  • PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIA W SEKTORZE ES – konferencje, seminaria, strona www.tarr.pl, artykuły itp.

2. Wsparcia powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspiera tworzenie i rozwój szeroko pojmowanych przedsiębiorstw społecznych poprzez świadczenie kompleksowe w/w  usług w tym dotacji  i wsparcia pomostowego na tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

3. Poszukiwania długookresowych źródeł finansowania:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzy analizy i strategie ekonomii społecznej dot. poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania w oparciu o innowacje społeczne z obszaru przedsiębiorczości społecznej w tym między innymi usługa franczyzy społecznej.
Osoby do kontaktu:

  • Animator – Witold Pycior, pok. 207, tel. 533 399 358 w.pycior@tarr.pl
  • Doradca kluczowy wspomagający zakładanie i ekonomizowanie NGO – Sylwia Kicińska, pok. 210, tel. 533 399 364 s.kicinska@tarr.pl
  • Doradca kluczowy wspomagający zakładanie i ekonomizowanie NGO – Marzena Hynowska,pok. 209, tel. 533 399 369 m.hynowska@tarr.pl
  • Doradca Kluczowy – Sebastian Pawlos, pok. 211, tel. 533 399 356 s.pawlos@tarr.p
  • Doradca Kluczowy – Ewelina Mysłek, pok. 210, tel. 533 399 367 e.myslek@tarr.pl