6.2 „Własne przedsiębiorstwo – szansa na sukces i niezależność”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

6.2 „Własne przedsiębiorstwo – szansa na sukces i niezależność”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Przedmiot oraz lokalizacja projektu

Projekt  realizowany w ramach Działania 6.2 POKL w okresie od 1 października 2010 r.               do 30.10.2012r.. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do samozatrudnienia poprzez zapewnienie wsparcia w postaci szkolenia, doradztwa, dotacji dla osób zamieszkujących na terenie woj. Podkarpackiego zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja przedsiębiorczości i dobrych praktyk. Swoim zasięgiem projekt obejmował całe województwo podkarpackie.

Rezultaty projektu

W wyniku udziału w projekcie została podniesiona samoocena, poziom wiedzy uczestników, a także ich wiara  we własne siły i umiejętności. Dzięki pomocy finansowej zostało utworzonych 53 nowych firm,  66 osób zostało przeszkolonych, TARR S.A. organizowała konferencje promujące rozwój samozatrudnienia i przedsiębiorczości.

Koszt projektu

Budżet projektu obejmował kwotę: 3 410 946,33 PLN.

Źródła finansowania projektu

Projekt realizowany był w oparciu o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.