Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Szkolenia z zakresu pisania i realizacji projektów, indywidualne konsultacje z doradcą, szeroko zakrojona informacja na temat możliwości jakie daje EFS oraz pomoc w znalezieniu partnerów do wspólnej realizacji projektu, lub do wspólnych inicjatyw na rzecz regionu i wszystko to bezpłatnie – taką pomoc świadczy Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu.

Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu oferują swoją pomoc wszystkim instytucjom zainteresowanym sięganiem po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności:

  • Szkołom,
  • Stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom pozarządowym,
  • Samorządom lokalnym,
  • Przedsiębiorcom

z powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego oraz m. Tarnobrzeg.

Powiększ!
Powiększ!
Powiększ!

Więcej informacji pod nr Tel. 15 823 55 28 oraz na www.tarnobrzeg.roefs.pl