PROGRAM

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

 

Program Konferencji historyczno-ekologicznej w Tarnobrzegu

 

Termin Konferencji: 28-29 września 2023 r. (czwartek-piątek)

Miejsce: Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, ul. Sandomierska 27

Kontakt: Beata Kotasiak-Wójcik – 512 193 585

 

Dzień I

28 września 2023 r. (czwartek)

10.00–11.00  – Rejestracja uczestników

Powitalna kawa

11.00–11.30 – Uroczyste otwarcie konferencji w Sali Wielkiej Muzeum-Zamek Tarnowskich

Powitanie:

Dariusz Bożek – Prezydent Miasta Tarnobrzega

dr hab. Tadeusz Zych – dyrektor Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu

Wystąpienia zaproszonych gości

 Sesja I – historyczna, godz. 11.30 – 12.30

 Dominik Galas, doktorant, prawnik, samorządowiec, polityk, społecznik, radny Dzielnicy X Kraków-Swoszowice

Górnictwo siarkowe w dawnej Polsce

prof. dr hab. inż. Marek Nieć, kierownik Pracowni Geologii Gospodarczej w Zakładzie Gospodarki Zasobami Mineralnymi, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Historia odkrycia złóż siarki przez Zespół prof. Stanisława Pawłowskiego

Władysław Stępień – Poseł na Sejm RP II, III, IV i V kadencji

Powstanie i rozwój Kombinatu Siarkowego w rejonie Tarnobrzega

12.30–13.15 – Lunch oraz serwis kawowy

Sesja II – ekologiczna godz. 13.20 – 14.45

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego

Powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego jako pionierskie działanie ekologiczne

dr hab. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni, Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska,  Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rekultywacja terenów kopalni otworowej „Jeziórko” jako działanie ekologiczne

Janusz Wepsięć, inż. ochrony środowiska, ekspert przyrodniczy oraz specjalista z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, członek Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, wiceprezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Przewodnik w Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.

Fauna i flora na zrekultywowanych terenach pogórniczych w rejonie Tarnobrzega

 dr inż. Agata Dąbal, Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, Wydział Budownictwa, Inzynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Od Zbiornika Machów do Jeziora Tarnobrzeskiego

 godz. 15.00 – Otwarcie wystawy

Minerały i skamieniałości – skarby złóż siarki rodzimej ze zbiorów Tomasza Praszkiera

 Sesja wyjazdowa godz. 16.00–17.00

Zwiedzanie Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu,

prof. St. Pawłowskiego 14

(Przejazd autokarem spod Zamku do Muzeum Siarki i z powrotem)

Godzina 19.00

Uroczysta kolacja w Restauracji „Stary Browar”, ul. Jachowicza 12

 

Dzień II

29 września 2023 r.

Sesja III – górniczo–historyczna, godzina 9.00 – 10.20

dr Józef Kirejczyk, były kierownik Zakład Górnictwa, Geologii i Ochrony Powierzchni Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego „Siarkopol”, były dyrektor PUP „SIGMA BP” Sp. z o.o., były Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Tarnobrzegu

Zastosowanie metody Frascha w kopalniach w Jeziórku i Grzybowie

Piotr Duma, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach, historyk, regionalista

Przesunięcie biegu Wisły – „Wielka Kopalnia Odkrywkowa” w okolicach Tarnobrzega

dr Adam Wójcik, założyciel i były dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega oraz Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego

Muzealnictwo siarkowe i Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu

Jarosław Wrona, Grupa PBI, Kopalnia Siarki Basznia

Kopalnia Siarki Basznia II

Serwis kawowy, godzina 10.20 – 10.50

Sesja IV – geologiczno–ekologiczna, godzina 10.50 – 13.30

 dr inż. Edyta Sermet, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Geologia Zapadliska Przedkarpackiego

prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Formowanie złoża siarki rodzimej (czwartek)

prof. dr hab. Jan Parafiniuk, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrologii, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

Minerały występujące w złożu siarki rodzimej

 dr inż. Maksymilian Cieśla, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Ekoinnowacyjność Jeziora Tarnobrzeskiego

Jakub Sokołowski,  Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,

Wody siarczkowe naturalnym surowcem leczniczym rejonu Jeziora Tarnobrzeskiego. Perspektywy ujęcia i wykorzystania

Godzina 13.30 – 13.45

Podsumowanie konferencji

Godzina 13.45 – lunch i pożegnanie gości

 

Dzień III

30 września 2023 r. (sobota)

Giełda Minerałów

Wyjaśnienie: Giełda Minerałów będzie dodatkową atrakcją Konferencji, przeznaczoną przede wszystkim dla mieszkańców Tarnobrzega i turystów odwiedzających miasto, a także dla gości Konferencji.