KONTAKT

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 15
39-400 Tarnobrzeg
Tel/fax: 15 848 18 00
r.krawczyk@tarr.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY
Wiceprzewodniczący:
Zbigniew Buczek tel. 601-051-564, buczekz@op.pl

Sekretarz:
Jakub Gadzalski , tel. 601-451-720, j.gadzalski@um.tarnobrzeg.pl

Beata Kotasiak-Wójcik, tel. 512 193 585 beatakotasiak@op.pl