O KONFERENCJI

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

 

W roku 2023 mija 70 lat od okrycia bogatych złóż siarki rodzimej w Polsce. Odkrycie to dokonane przez zespół prof. Stanisława Pawłowskiego zapoczątkowało dynamiczny rozwój górnictwa i przetwórstwa siarki w rejonie Tarnobrzega i Staszowa. Powstały kopalnie i zakłady przetwórstwa siarki, w których zatrudnienie znalazło kilkanaście tysięcy pracowników. Nastąpił gwałtowny cywilizacyjny rozwój tych regionów a Polska stała się największym eksporterem i producentem siarki na świecie.

Konferencja historyczno-ekologiczna  zostanie zorganizowana dla uczczenia 70. rocznicy odkrycia złóż siarki i powstania Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego oraz wpływu przemysłu siarkowego na życie regionu i całej Polski, a także ukaże efekty ekologiczne związane z likwidacją tego Zagłębia.

Jezioro Tarnobrzeskie nazywane cudem ekologii zostało utworzone w miejscu kopalni odkrywkowej siarki i stanowi dobry przykład prawidłowej rekultywacji terenów pogórniczych. Także zdegradowane tereny po kopalni otworowej „Jeziórko”, po ich rekultywacji, stały się kolejnym „Cudem ekologii” z bogatą fauna i florą.

Tegoroczna konferencja organizowana jest pod patronatem  Prezydenta Miasta Tarnobrzega przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział
w Tarnobrzegu, Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, nawiązuje do powyższej problematyki.

Celem Konferencji jest upowszechnienie wiedzy ekologicznej, historycznej i geologicznej młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta Tarnobrzega poprzez ukazanie drogi od odkryć geologicznych przez wielki przemysł siarkowy i jego wpływ na rozwój miasta i regionu do rekultywacji terenów pogórniczych Tarnobrzeskiego Zagłebia Siarkowego.

Ramowy program konferencji obejmuje tematykę geologiczną, historyczną i ekologiczną:

 • Geologia Zapadliska Podkarpackiego
 • Formowanie złoża siarki
 • Minerały i skamieniałości występujące w złożu siarki rodzimej
 • Górnictwo siarkowe w dawnej Polsce
 • Historia odkrycia złóż przez Zespół prof. Stanisława Palowskiego
 • Powstanie i rozwój Kombinatu Siarkowego w rejonie Tarnobrzega
 • Zastosowanie metody Frascha w kopalniach w Jeziórku i Grzybowie
 • Przesunięcie biegu Wisły – „Wielka Kopalnia Odkrywkowa” w okolicach Tarnobrzega
 • Muzealnictwo siarkowe i Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu
 • Powstanie Jeziora Tarnobrzeskiego jako pionierskie dzialanie ekologiczne
 • Rekultywacja terenów kopalni otworowej „Jeziórko” jako działanie ekologiczne
 • Fauna i flora na zrekultywowanych terenach pogórniczych w rejonie Tarnobrzega

 

Integralną częścią Konferencji będzie wystawa czasowa pt. „Minerały i skamieniałości – skarby złóż siarki rodzimej” prezentowana Muzeum-Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu.

Po Konferencji wydana zostanie publikacja z referatami konferencyjnymi.