Zapytanie ofertowe – „Prowadzenie usług serwisowych oraz przeglądów okresowych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji w budynku Inkubatora Technologicznego i Hali Przemysłowej na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu