Ogłoszenie o zamówieniuUsługiWyłonienia trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne pn.:„Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Ogłoszenie o zamówieniuUsługiWyłonienia trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne pn.:„Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej”

27 maja 2024 Aktualności Zamówienia Publiczne 0

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5523193f-1bec-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-5523193f-1bec-11ef-a7c1-72acb4a2af8f
Numer referencyjny postępowania 1/TARR/2024/TOWES
Status Wszczęte
Procedura

Krajowa

Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia

Tak

Czy postępowanie jest publicznie dostępne

Tak

Termin składania 6 czerwca 2024, godz 10:00
Termin otwarcia 6 czerwca 2024, godz 11:00
Pozycja w planie postępowań
2024 1.3.1