OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR: FEPK.07.14-IP.01-001/23

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu