O KONFERENCJI

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

   

W roku 2023 mija 70 lat od okrycia bogatych złóż siarki rodzimej w Polsce. Odkrycie to dokonane przez zespół prof. Stanisława Pawłowskiego zapoczątkowało dynamiczny rozwój górnictwa i przetwórstwa siarki w rejonie Tarnobrzega i Staszowa. Powstały kopalnie i zakłady przetwórstwa siarki, w których zatrudnienie znalazło kilkanaście tysięcy pracowników. Nastąpił gwałtowny cywilizacyjny rozwój tych regionów a Polska stała się największym eksporterem i producentem siarki na świecie.

Rosnąca podaż taniej siarki pozyskiwanej z oczyszczania ropy i gazu ziemnego z siarkowodoru powodowała systematyczne wypieranie z rynku siarki kopalnej wymuszając ograniczanie poziomu wydobycia w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nastąpił radykalny spadek wydobycia siarki w Polsce z poziomu ponad 5 mln t/rok w latach 1975-1990 do około 0,5 mln t/rok obecnie w pozostałych czynnych kopalniach „Osiek” i „Basznia II”.

Przemiany towarzyszące restrukturyzacji przemysłu siarkowego wywierają duży wpływ na obecny i przyszły kształt regionu tarnobrzeskiego. Rekultywacja terenów likwidowanych kopalń oraz zagospodarowania wyrobisk pogórniczych pozostaje w centrum uwagi władz administracyjnych, samorządów i społeczności lokalnych.

Problematyka ta była podejmowana w latach 1993-2003 przez Tarnobrzeski Oddział Inżynierów i Techników Górnictwa w Tarnobrzegu w ramach konferencji z udziałem lokalnych władz administracyjnych, samorządów i ośrodków naukowych. Były to konferencje poświęcone omawianiu społeczno-gospodarczych i ekologicznych skutków restrukturyzacji przemysłu siarkowego na tle założeń strategii rozwoju województwa tarnobrzeskiego.

Tegoroczna konferencja organizowana jest pod patronatem  Prezydenta Miasta Tarnobrzega przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział
w Tarnobrzegu, Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, nawiązuje do powyższej problematyki.

Ramowy program konferencji obejmuje następującą tematykę:

  • Rekultywacja i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych

               – Jezioro Tarnobrzeskie – polski cud ekologii, inżynierii, rekreacji i architektury krajobrazu.

               – Pojezierze Jeziórkowskie i nowe zagłębie fotowoltaiczne.

               – Problemy rekultywacji wyrobiska w Piasecznie.

  • Dzień dzisiejszy górnictwa siarkowego.

  • Wody siarczkowe – skarb balneologiczny rejonu tarnobrzeskiego.

  • Polska siarka – dorobek współpracy naukowo-technicznej