Kategoria: Zamówienia Publiczne

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.11.2017


21 listopada 2017 0

Informacja o wydłużeniu terminu na składanie ofert w ramach Zapytania ofertowego – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów

Z powodu trudności odczytania załączonego pliku do zapytania ofertowego  tj. „Zapytanie ofertowe – doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania biznes planów.docx” w ogłoszeniu zamieszczonym na bazie konkurencyjności termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 13.11.2017   Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów 25.10.2017.docx


27 października 2017 0

Zapytanie ofertowe – usługa szkoleniowa

Zapytanie ofertowe – usługa szkoleniowa 25.10.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


25 października 2017 0

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo przy pisaniu biznes planów 25.10.2017


25 października 2017 0

Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe przy rekrutacji

Zapytanie ofertowe – doradztwo zawodowe przy rekrutacji.docx Ogłoszenie o wyborze ofert.pdf


13 października 2017 0

Rozeznanie rynku na dostarczenie cateringu podczas szkolenia pt. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze es”

Oferta-cenowa-serwis kawowy seminarium Rozeznanie-rynku-serwis kawowy seminarium


5 września 2017 0

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 9.5 RPO

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych  Na pod­stawie art. 33  ust. 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki…
Read more


1 września 2017 0

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zapytanie ofertowe nr tarr/2017/powes/3

ogłoszenie o wyborze oferty TARR_2017_POWES_3.pdf 339 Kb


4 sierpnia 2017 0

Zapytanie ofertowe nr tarr/2017/powes/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TARR/2017/POWES/3 dotyczące wyłonienia trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne pt. „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze Ekonomii Społecznej” dla Uczestników projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna, Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie…
Read more


18 lipca 2017 0