1.1.1 Punkt konsultacyjny

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

1.1.1 Punkt konsultacyjny

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0
Email Drukuj PDF

Przedmiot oraz lokalizacja projektu

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 01.07.2005 do 31.12.2007 roku realizowała projekt Punkt Konsultacyjny w ramach Działania 1.1.1 SPO – WKP. W całym okresie projekt był realizowany zgodnie z postanowieniami umowy. W trakcie prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w Tarnobrzegu nie zanotowano usług, które w szczególny sposób wyróżniały by się pod względem stopnia trudności. Klientami PK byli mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Dużym zainteresowaniem osób korzystających z usług PK cieszyły się informacje n/t dostępnych programów pomocowych, finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje, o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielania kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe – firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe, itp., prezentacje i wyjaśnienia zasad przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia w tym wstępną weryfikacja wniosków o udzielenie wsparcia oraz udzielenie informacji dotyczącej wypełniania wniosków o płatność w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MSP ze środków budżetu państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych,  innych programów i instrumentów wsparcia.

Rezultaty projektu

Funkcjonowanie PK w Tarnobrzegu spowodowało wzrost liczby kontaktów przedstawicieli sektora MŚP z TARR S.A.. Zrealizowano 326 usług informacyjnych dla MŚP.

Koszt projektu

Budżet projektu obejmował kwotę 155 100,00 PLN

Źródła finansowania projektu

Projekt został zrealizowany w oparciu o dotację przyznaną przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.