1.1.2 „Wzmocnienie Tarnobrzeskiego Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez rozwój usług i infrastruktury technicznej”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

1.1.2 „Wzmocnienie Tarnobrzeskiego Inkubatora Przedsiębiorczości poprzez rozwój usług i infrastruktury technicznej”

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Przedmiot oraz lokalizacja projektu

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2 SPO – WKP w okresie od 2005 do 2008 roku miał charakter usługowo – inwestycyjny i obejmował efekty bezpośrednie i pośrednie. W formie pośredniej celem projektu była poprawa jakości usług oraz rozszerzenie ich zakresu, natomiast w formie pośredniej cel ten obejmował inwestycję remontową, która przyniosła poprawę w postaci obniżenia kosztów związanych z funkcjonowaniem Inkubatora oraz wzrost liczby nowych firm zasiedlających Inkubator.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu była poprawa zarówno warunków świadczenia usług poprzez tarnobrzeski Inkubator Przedsiębiorczości jak również rozszerzenie zakresu i skali usług doradczych świadczonych przez zespół TARR S.A. na rzecz sektora MŚP.

Koszt projektu

Budżet projektu obejmował kwotę: 610 000 PLN dotacja przyznana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wkład finansowy wnioskodawcy w wysokości 191 000 PLN.

Dofinansowanie w ramach działania 1.1 SPO WKP 84,14% – 595 625,77 PLN

Źródła finansowania projektu

Projekt został zrealizowany w oparciu o dotację przyznaną przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wkład finansowy wnioskodawcy.