Zmiana regulaminu rekrutacji

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Zmiana regulaminu rekrutacji

12 czerwca 2020 Aktualności 0

w związku z pandemią koronawirusa, wprowadzono zmiany  w regulaminie rekrutacji dotyczące realizacji szkoleń:

„Beneficjent dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych bez konieczności aneksowania Umowy trójstronnej, w szczególności w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej tj. okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć, a które przyczyniły się do niemożności zrealizowania usługi w pierwotnie ustalonym terminie”

Regulamin rekrutacji