Zapytanie ofertowe – Doradztwo zawodowe przy rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Zapytanie ofertowe – Doradztwo zawodowe przy rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

14 maja 2020 Aktualności Zamówienia Publiczne 0

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty