STAŻE DLA MŁODYCH !!!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

STAŻE DLA MŁODYCH !!!

19 maja 2020 Aktualności 0

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż prowadzi rekrutację do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierujemy do osób fizycznych w wieku 15-29 lat  w tym osób
z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy) niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamierzających wykorzystać nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz zdobyć doświadczenie zawodowe
wsparcie w ramach Ścieżki B.

 Do projektu szczególnie zapraszamy osoby niskowykwalifikowane (ISCED 3), kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

 W projekcie w ramach „Ścieżki B” oferujemy m.in.:

  • wypracowanie indywidualnego planu działania oraz poradnictwo zawodowe,
  • kursy/szkolenia zawodowe dla 40 os.,
  • płatne staże zawodowe – (6 m-cy x 1033,68 zł netto),
  • zwroty kosztów dojazdu,
  • stypendium stażowe i szkoleniowe.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w trybie ciągłym przesyłając za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

lub

wrzucając w skrzynkę pocztową mieszczącą się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na II piętrze.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.mlodekadrypodkarpacia.pl

Skontaktuj się z Biurem Projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 533 399 367