ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

4 czerwca 2024 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach 10.06. – 21.06.2024r. prowadzić będzie rekrutację do projektu „Kreatywni i efektywni od dziś”.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, ubogich pracujących i osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30
tel. 533 399 355, 533 399 363 lub na stronie projektu www.kreatywniefektywni.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027