WYNIKI I EDYCJI REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODÓW”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

WYNIKI I EDYCJI REKRUTACJI DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODÓW”

14 maja 2018 Aktualności 0

Lista rankingowa Mężczyzn zakwalifikowanych do projektu – prawo jazdy C, C+E, D

Lista rankingowa Kobiet zakwalifikowanych do projektu – prawo jazdy C, C+E, D

Lista rezerwowa Mężczyzn do projektu – prawo jazdy C, C+E, D

Lista Mężczyzn odrzuconych formalnie – prawo jazdy C, C+E, D

Lista rankingowa Mężczyzn zakwalifikowanych do projektu – kursy zawodowe

Lista Mężczyzn odrzuconych formalnie – kursy zawodowe

Dodatkowo informujemy, że w przypadku rezygnacji lub negatywnego wyniku badań lekarskich osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie na jej miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Kandydaci/Kandydatki, którzy/-e zostali/-ły zakwalifikowani/-e do udziału w projekcie, zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji w formie telefonicznej lub e-mailowo.