Ogłoszenie o zmianie terminu rekrutacji

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Ogłoszenie o zmianie terminu rekrutacji

26 kwietnia 2018 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o zmianie terminu rekrutacji do projektu pn. „Podkarpacka Kuźnia Zawodu”. Dokumenty aplikacyjne można składać od 29 maja 2018 roku. Zmiana terminu podyktowana jest dużym napływem formularzy rekrutacyjnych ze strony potencjalnych uczestników projektu w I etapie rekrutacji oraz jej późniejszej ocenie.

W związku ze zmianą terminu rekrutacji, zmianie ulega Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podkarpacka Kuźnia Zawodu” w § 3 KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, ust. 2, pkt. 2 z: Etap I – 29.03 – 20.04.2018; Etap II – 04.05 – 18.05.2018, Etap III 02.07 – 16.07.2018 na Etap I – 29.03 – 20.04.2018; Etap II – 29.05 – 12.06.2018, Etap III 02.07 – 16.07.2018