WEBINARIUM ARP LEASING „LEASING – NAJBARDZIEJ ELASTYCZNY ŚRODEK FINANSOWANIA NA RYNKU”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

WEBINARIUM ARP LEASING „LEASING – NAJBARDZIEJ ELASTYCZNY ŚRODEK FINANSOWANIA NA RYNKU”

27 października 2022 Aktualności 0

Zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym przez ARP LEASING, które odbędzie się 03 listopada 2022 roku o godz. 11:00.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się w grafice.

 Link do MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VhMzgzNGMtZWQxNi00ZmQyLWJjNzctOWIwZmE3NjhlZjY0%40thread.v2/0?context=%7b%2 2Tid%22%3a%22da222156-f7d1-4393-b2e1-c1439cbb7a02%22%2c%22Oid%22%3a%22a914b24e-045b-4578-8132- 4a8841d1c067%22%7d

Link do MS Teams krótki: https://tiny.pl/wr2bv