UWAGA !!! INFORMACJA DLA POŻYCZKOBIORCÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO TARNOBRZESKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

UWAGA !!! INFORMACJA DLA POŻYCZKOBIORCÓW FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO TARNOBRZESKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

16 kwietnia 2020 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, mogącą nieść negatywne konsekwencje dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przygotowaliśmy propozycję pomocy pożyczkobiorcom mającym trudności w spłacie zaciągniętych pożyczek z Funduszu Pożyczkowego Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Do pobrania przygotowany został odpowiedni wniosek.

Proponujemy następujące możliwości odroczenia spłaty pożyczki:

Rozwiązanie nr 1 – maksymalnie do 6-ciu miesięcy karencja w spłacie kapitału z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki.

Rozwiązanie nr 2 – maksymalnie do 6-ciu miesięcy karencja w spłacie kapitału bez wydłużenia okresu spłaty pożyczki.

Procedura ubiegania się o odroczenia spłaty pożyczki:

  1. W celu ubiegania się o odroczenia spłaty pożyczki, Wnioskodawca składa wniosek w formie skanu wraz z załącznikami dokumentującymi sytuację finansową na adres e-mail: sekretariat@tarr.pl i p.michalik@tarr.pl.
  2. Formularz wniosku o odroczenia spłaty pożyczki jest udostępniany pod adresem: Wniosek_o_prolongatę_epidemia.doc
  3. Wniosek powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany wraz z pieczęcią, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Pożyczkobircy
  4. Wniosek będzie podlegał ocenie przez pracownika Funduszu Pożyczkowego, a następnie będzie skierowany do decyzji Zarządu
  5. Po podjęciu decyzji o odroczeniu spłat pożyczki, Wnioskodawca otrzyma aneks do umowy pożyczki wraz z zaktualizowanym harmonogramem spłat pożyczki.
  6. Wnioskodawca odeśle do siedziby TARR S.A. (ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg):
  7. Podpisany aneks do umowy pożyczki
  8. Zaakceptowany harmonogram spłat
  9. Oryginał wniosku o prolongatę wraz z załącznikami.

 

Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go skanem wraz z załącznikami drogą elektroniczną na adres: sekretariat@tarr.pl i p.michalik@tarr.pl.