TARR S.A. otrzymała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Certyfikat TOWES

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

TARR S.A. otrzymała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Certyfikat TOWES

4 marca 2019 Aktualności 0

TOWES – certyf podp.pdf