Informacja

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Informacja

19 lutego 2019 Aktualności 0

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem i bardzo dużą liczbę złożonych formularzy rekrutacyjnych informujemy, że w ramach pierwszego naboru realizowanego w dniach 11-12 luty zdecydowano po konsultacjach i zgodzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisaniu na listę rankingową wszystkich kwalifikujących się kandydatów tj. 386 osób zamiast planowanych 100. Decyzja o zakwalifikowaniu wszystkich kandydatów wynika z chęci jak najszybszego udzielenia wsparcia uczestnikom projektu. W kolejnych dniach będziemy się z Państwem kontaktować mailowo i telefonicznie celem rozpoczęcia procedury wsparcia, w tym podpisania Umowy Wsparcia. Uprzejmie prosimy o cierpliwość, gdyż duża liczba zgłoszeń ogranicza możliwość szybkiego kontaktu.