Tarnobrzeski Start-up

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Tarnobrzeski Start-up

31 marca 2019 Aktualności 0

 

Informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami uruchamiamy nabór do konkursu Tarnobrzeski Startup 2020.

Nabór trwał będzie w dniach: 17.02-28.02.2020 r.

Zgłoszeń do konkursu w dniach należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tarr.pl

Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe należy składać wyłącznie poprzez wysyłkę pocztą elektroniczną na adres e-mail: startup@tarr.pl  lub poprzez stronę internetową.

Złożenie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie internetowej https://tarr.pl/tarnobrzeskie-start-upy/

Regulamin konkursu TARNNOBRZESKIE STARTUPY.pdf

Patronat honorowy:  Prezydent Miasta Tarnobrzega, Starosta Tarnobrzeski

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Formularz Zgłoszeniowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.