Spotkanie „Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Spotkanie „Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP”

17 września 2018 Aktualności 0

Informacje o spotkaniu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym „Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP”. Spotkanie odbędzie się 21 września 2018 roku o godzinie 11.00 w hotelu Pałac Olszanica w Olszanicy.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestarcyjny. Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo

Spotkanie przeznaczone dla przedsiębiorców.

Program spotkania

 1. Otwarcie spotkania

  Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 2. Razem można więcej – wykorzystanie walorów Bieszczad w tworzeniu sieciowych produktów turystycznych

  Przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o dofinansowanie w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia.

  Katarzyna Józefowicz, Sebastian Głąbicki – eksperci, PARP

 3. Green Velo i nie tylko – preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki
  Przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o pożyczki w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

  Michał Pękalski – kierownik Funduszu Pożyczkowego, MARR S.A.

 4. Działaj lokalnie – wsparcie dla przedsiębiorców z Bieszczad

  Przedstawienie zakresu i zasad ubiegania się o dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak – dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 5. Sesja pytań i odpowiedzi/konsultacje indywidualne

Partnerzy spotkania

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA
Podkarpacki Punkt Informacji Turystyczne

Organizator spotkania

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Rejestracja na warsztaty „Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP”