KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ” 10wrzesień – 21 wrzesień 2018 r

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ” 10wrzesień – 21 wrzesień 2018 r

14 sierpnia 2018 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że kolejna rekrutacja do projektu „Podkarpacka kuźnia zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 rozpocznie się w dniu 10 września 2018 roku.

W ramach projektu oferujemy:

Kursy zawodowe:

 • Kierowca – operator wózków podnośnikowych kat. II WJO 35h– egzamin przed Komisja UDT w Rzeszowie,
 • Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego II S 35h– egzamin przed Komisja UDT
  w Rzeszowie,
 • Spawacz(różne metody) MAG, MIG, TIG, acetylenowo 145h– tlenowe – egzamin przed Komisją TUV,
 • Operator wózków jezdniowych kat. I WJO35h– egzamin przed Komisją UDT w Rzeszowie,
 • Operator podestów ruchomych samojezdnych montowanych na pojeździe kat. I P 35h– egzamin przed Komisją UDT w Rzeszowie,
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych kat ID 35h– egzamin przed Komisją UDT
  w Rzeszowie,
 • Obsługa żurawi stacjonarnych II Ż 35h– egzamin przed Komisją UDT w Rzeszowie,
 • Elektryk– szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – 8h z egz. przed komisją URE. Możliwe do uzyskania uprawnienia SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: Gr. 1 elektryczna, Gr. 2 cieplna i Gr. 3 gazowa.

 

Projekt kierujemy do  osób, które:

 • zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski w tym miasto Tarnobrzeg lub,
 • są osobami bezrobotnymi / biernymi zawodowo zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski w tym miasto Tarnobrzeg lub,
 • są osobami pracującymi na terenie powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego w tym miasto Tarnobrzeg,
 • są osobami w wiekupowyżej 18 lat, korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • z własnej inicjatywy z przyczyn osobistych, społecznych czy zawodowych chcą zdobyć, uzupełnić lub podnieść własne kwalifikacje zawodowe.

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (ISCED 3), osoby po 50 r.ż. oraz osoby niepełnosprawne.

UWAGA: Obecny nabór do projektu dotyczy wyłącznie Kandydatów/Kandydatek zamierzających wziąć udział w Kursach zawodowych.

Nabor Kandydatów/Kandydatek na kursy prawa jazdy kat. C, C+E oraz D został zakończony.

Informujemy, że Dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w trakcje trwania rekrutacji
od 10września do 21września 2018r. w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 208
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.podkarpackakuznia.euw zakładce „Do pobrania”.

 Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 98 osób dorosłych
(26 Kobiet,72 Mężczyzn) zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, zamieszkałych lub pracujących na terenie powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, stalowowolskiego,tarnobrzeskiego lub m. Tarnobrzeg
do końca 06.2019 r.

 Dofinansowanie projektu z UE: 580 178,12zł

Skontaktuj się z biurem projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
Tel. 533 399 356 lub 533 399 366