REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 23 października – 6 listopada 2017 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – II EDYCJA” 23 października – 6 listopada 2017 r.

9 października 2017 Aktualności 0

 

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 w ramach projektu oferujemy:

– bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,

– wsparcie finansowe do kwoty 24 000,00 PLN,

– wsparcie pomostowe w wysokości 1800 PLN/m-c,

– wsparcie doradcze dla powstałych firm.

Projekt kierujemy do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz należą do grupy osób bezrobotnych, biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami).

 

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.czasprzedsiebiorczosci.pl

 

 Celem projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 72 osób nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r. ż. oraz utworzenie 65 nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego.

                                                                                                                                                                                                          

Dofinansowanie projektu z UE:2808803,24 zł

 

Skontaktuj się z biurem projektu:
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
Tel. 533 399 356 lub 533 399 360