PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Własny biznes receptą na sukces”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Własny biznes receptą na sukces”

26 kwietnia 2022 Aktualności 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje iż do 6 maja 2022 r. przedłużamy nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własny biznes receptą na sukces” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w dniach od 04.04.2022 r. do 06.05.2022 r.