Gorzyckie Targi Pracy i Edukacji

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Gorzyckie Targi Pracy i Edukacji

21 kwietnia 2022 Aktualności 0

Targi odbyły się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy pl. Erazma Mieszczańskiego 10 w Gorzycach w godzinach od 10.00 do 14.00. Wydarzenie przygotowywane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, Podkarpacką Wojewódzką Komendę Hufców Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu oraz Samorząd Gminy Gorzyce. Do udziału w targach organizatorzy zaprosili przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy.