Przedłużamy nabór do konkursu „Tarnobrzeski Startup 2020” do 06.03.2020r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Przedłużamy nabór do konkursu „Tarnobrzeski Startup 2020” do 06.03.2020r.

3 marca 2020 Aktualności 0

Nabór trwał będzie w dniach: 06.03.2020 r.

Zgłoszeń do konkursu w dniach należy dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie www.tarr.pl

Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe należy składać wyłącznie poprzez wysyłkę pocztą elektroniczną na adres e-mail: startup@tarr.pl  lub poprzez stronę internetową.

Złożenie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie internetowej https://tarr.pl/tarnobrzeskie-start-upy/