Platformy startowe CONNECT

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Platformy startowe CONNECT

28 lipca 2016 Projekty zrealizowane 0

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Partnerem Platformy CONNECT działającym w województwie lubelskim, podkarpackim, wielkopolskim, śląskim i mazowieckim oraz wiodącymi ośrodkami wspierania przedsiębiorczości z całego kraju. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego i najbardziej efektywnego narzędzia rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej.

Do uczestnictwa w programie zapraszamy osoby do 35. roku życia. Kryteria wyboru pomysłów to potencjał rynkowy oraz możliwość przekształcenia pomysłów w rentowne produkty. Selekcji pomysłów dokonują eksperci – przedstawiciele biznesu – posiadający doświadczenie w ocenie innowacyjnych biznesów.

Pomysłodawcom zgłoszonym do platformy startowej CONNECT gwarantujemy kompleksowe wsparcie na starcie poprzez szereg szkoleń i warsztatów niezbędnych we wdrożeniu innowacyjnego pomysłu. Uczestnikom naszego programu akceleracyjnego proponujemy m.in. warsztaty team buildingowe, warsztaty pitchingu, indywidualne sesje mentorskie oraz regularne spotkania indywidualne z opiekunami startupów. Pomysłodawcy mogą też liczyć na wsparcie w zakresie procesu zakładania spółki, a także kwestii formalnych wynikających z regulaminu projektu i umowy na inkubację. Na uczestników programu czekają również dwie autorskie formy wsparcia – „Szef” i „Ścieżka VC”, które są wdrażane dzięki partnerstwu z przedstawicielami dużych firm oraz funduszami Venture Capital.

Aby zapewnić startupom kompleksowe wsparcie, zespoły projektowe mogą liczyć na powierzchnię biurową (wraz z infrastrukturą teleinformatyczną oraz niezbędnym wyposażeniem), a także możliwość uczestnictwa w warsztatach z zakresu wystąpień publicznych czy szkoleń z przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe. Cennym wsparciem dla startujących przedsiębiorców będzie również obsługa księgowa i prawna, doradztwo podatkowe oraz podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej. Autorzy wyróżniających się projektów mają też szansę na sfinansowanie udziału w międzynarodowych eventach startup-owych.

Podstawową ofertę wsparcia uzupełniamy o pakiet usług specjalistycznych, które są dostępne dla wszystkich startupów. Zakres wsparcia będzie dobierany indywidualnie i zgodnie z zapotrzebowaniem inkubowanych przedsiębiorstw. Obszar usług specjalistycznych zawiera wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne. Obejmuje również szkolenia w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, które umożliwią skuteczny rozwój produktu, począwszy od oceny potencjału rynkowego i tworzenia modelu biznesowego. W ramach programu akceleracji, przygotowujemy również analizę potrzeb klienta oraz odpowiednią strategię marketingową. Młodych przedsiębiorców wspieramy także w zakresie designu – pomagamy w pracach projektowych, wizualnym kreowaniu marki, tworzeniu nazw i znaków firmowych.

Oprócz wsparcia merytorycznego, przygotowaliśmy autorskie programy „Szef” oraz „Ścieżka VC”, które wdrażamy dzięki partnerstwu z przedstawicielami dużych firm oraz funduszami Venture Capital.

Program „Szef” umożliwia odbycie stażu typu „job shadowing”. Jest to wyjątkowo efektywny model współpracy, polegający na spędzeniu dwóch tygodni w charakterze „cienia” prezesa/dyrektora korporacji lub innej osoby zajmującej kierownicze stanowisko. Zależy nam, by obszar odpowiedzialności korespondował z profilem startupu. Zdobyte doświadczenie biznesowe, nawiązane relacje, a także możliwość testowania usługi wśród klientów dużej firmy, stanowią wyróżniający element oferowanego przez nas programu akceleracyjnego.

Specjalna ścieżka VC zakłada z kolei dodatkowe wsparcie wybranych projektów przez konsorcjum funduszy inwestycyjnych (partnerów platformy startowej). Pozwoli to startupom na zdobycie szerokich kontaktów i wiedzy finansowej niezbędnej w tworzeniu modelu biznesowego, wiedzy specjalistycznej oraz prawnej inwestorów, a także możliwości zaprezentowania się przed potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Mając dopracowany innowacyjny produkt lub usługę i przygotowany model biznesowy, przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 800 tys. zł na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania start-upu. Wsparcie finansowe związane z rozwinięciem działalności finansowej udzielane będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, będącego naturalną kontynuacją poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Szczegółowe informacje:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Sandomierska 25

39-400 Tarnobrzeg

Osoby do kontaktu:

Ewelina Mysłek – 533 399 367

Witold Pycior – 533 399 358

Zgłoś się już dziś!

http://platformystartowe.gov.pl/aplikuj