Nadal są wole miejsca do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”, nie zwlekaj ze zgłoszeniem!

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Nadal są wole miejsca do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”, nie zwlekaj ze zgłoszeniem!

27 sierpnia 2021 Aktualności 0

Do 07.09.2021 r. trwa rekrutacja do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg”.

Projekt skierowany jest do osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz:
☑️ mają 30 lat i więcej,
☑️ są bezrobotne lub bierne zawodowo,
☑️ zamieszkują miasto Tarnobrzeg lub gminy: Nowa Dęba, Gorzyce, i Baranów Sandomierski,
☑️ nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
☑️ nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Szczególnie zapraszamy osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, osoby niskowykwalifikowane.

Formy wsparcia:
1️⃣ szkolenia grupowe dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu,
2️⃣ wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (23 050,00 zł) dla 50 uczestników/uczestniczek projektu,
3️⃣ finansowe wsparcie pomostowe w kwocie 2 500,00 zł przez okres 12 m-cy.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
– osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 210 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
– przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu: http://moftarnobrzeg.pl/