KOLEJNA UMOWA PODPISANA

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

KOLEJNA UMOWA PODPISANA

14 kwietnia 2021 Aktualności 0

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.uprzejmie pragnie poinformować, iż w dniu14 kwietnia 2021 roku podpisała Umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu pt. „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” na terenie województwa podkarpackiego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

W imieniu WUP umowę podpisał Dyrektor Pan Tomasz Czop , natomiast w imieniu TARR S.A. umowę podpisał Zarząd Pani Marzena Hynowska Prokurent oraz Pan Bogusław Kobyłecki Prezes.