Centralny Okręg Szkoleniowy- subregion tarnobrzeski

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Centralny Okręg Szkoleniowy- subregion tarnobrzeski

14 grudnia 2023 Aktualności 0

Przypominamy, iż 15.12.2023r. mija ostateczny termin zakończenia wszystkich usług szkoleniowych  w ramach projektu Centralny Okręg Szkoleniowy- subregion tarnobrzeski, natomiast do dnia

27.12 2023r.należy koniecznie dostarczyć  do Biura Projektu kompletną dokumentację rozliczeniową za zrealizowany kurs/szkolenie   celem uregulowania należności z Wykonawcami Usług.

 

Kadra Projektu COS