Kategoria: Aktualności

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Centralny Okręg Szkoleniowy- subregion tarnobrzeski

Przypominamy, iż 15.12.2023r. mija ostateczny termin zakończenia wszystkich usług szkoleniowych  w ramach projektu Centralny Okręg Szkoleniowy- subregion tarnobrzeski, natomiast do dnia 27.12 2023r.należy koniecznie dostarczyć  do Biura Projektu kompletną dokumentację rozliczeniową za zrealizowany kurs/szkolenie   celem uregulowania należności z Wykonawcami Usług.   Kadra Projektu COS


14 grudnia 2023 0

Czyste Powietrze

Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektowne – to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa . Termomodernizacja budynku wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe jest możliwa dzięki dotacji z programu „Czyste Powietrze”.…
Dowiedz się więcej


14 grudnia 2023 0

Poszukujemy osoby na stanowisko: Główna księgowa/ Główny księgowy

Zakres obowiązków: obsługa finansowo – księgowa spółki – prowadzenie pełnej księgowości za pomocą programu finansowo – księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, stosowanie przyjętych zasad rachunkowości, prowadzenie analityki dla poszczególnych kont, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, po zatwierdzeniu przez Zarząd, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, terminowe i prawidłowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,…
Dowiedz się więcej


21 listopada 2023 0

Centralny Okręg Szkoleniowy-subregion Tarnobrzeski

W związku za zbliżającym się terminem zakończenia Projektu Centralny Okręg Szkoleniowy-subregion Tarnobrzeski, informujemy iż wszystkie rozpoczęte w ramach Projektu szkolenia muszą zostać zakończone wraz ze skierowaniem Uczestnika na egzamin (opłaceniem egzaminu)  do dnia 15.12.2023r., natomiast ostateczny termin przystąpienia do egzaminu wraz z przekazaniem dokumentów rozliczeniowych to 29.12.2023r. W przypadku nie dotrzymania w/w terminów koszty za…
Dowiedz się więcej


2 listopada 2023 0

Warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich. Zapraszamy do udziału!

Stowarzyszenie Klaster Lasowiacki realizuje projekt pt. „Lasowiackie, czyli jakie? Po nitce do kuchni – cykl warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i niżańskiego, które przekażą rzetelną wiedzę o kulturze i obyczajowości dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej. Dodatkowo każdy z uczestników weźmie udział w wykładzie pt. „Charakterystyka regionu lasowiackiego” prowadzonym przez etnografa, który scharakteryzuje region lasowiacki. Stowarzyszenie Klaster…
Dowiedz się więcej


30 października 2023 0

Pierwsze kroki w KSeF – warsztaty dla firm

Wdrożenie Krajowego Systemu Obsługi e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 roku to ważna zmiana w polskim systemie podatkowym. Firmy muszą dostosować się do nowych przepisów. Jak wprowadzenie KSEF wpłynie na firmę? Co się zmieni w organizacji po wdrożeniu?  Szacowany czas przygotowania organizacji do nowego obowiązku to 6-12 tygodni, w zależności od wielkości firmy. Obejmuje to…
Dowiedz się więcej


27 października 2023 0

23 października w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkaniowców Tarnobrzega na temat Programu „Czyste Powietrze” 💨.

👉 Podczas spotkania zostały przedstawione główne cele i założenia programu. Możliwości wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (drzewo i węgiel) na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Przedstawiono możliwość przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych jednorodzinnych budynków i lokali mieszkalnych 🏠. Podczas spotkania omówiono kwoty dotacji przy poszczególnych poziomach dofinansowania oraz zwiększenie intensywności dofinansowania przy wykonaniu…
Dowiedz się więcej


23 października 2023 0

ℹ️ Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie programu „Czyste powietrze”.

👉 Odbędzie się ono 23.10.2023 o godz. 10:00 w budynku Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15.I piętro, Sala Konferencyjna 104.


11 października 2023 0

Bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”. Szkolenie odbędzie się 12 października 2023 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.   Szkolenie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia…
Dowiedz się więcej


4 października 2023 0

Konferencja historyczno-ekologiczna

  Konferencja to kolejny etap obchodów Roku Górników i Pracowników Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. KONFERENCJA HISTORYCZNO-EKOLOGICZNA


26 września 2023 0