Startuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” .

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Startuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” .

23 lutego 2024 Aktualności 0
Startuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” 📢.
Ma on za zadanie zaktywizowanie większej liczby osób młodych, które rozpoczną prowadzenie własnej firmy, a tym samym przyczynią się do wzrostu liczby przedsiębiorstw na Podkarpaciu. Wsparcie dla osób młodych, do 29 roku życia, będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.
➡️ Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
➡️ Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w przedmiotowym zakresie oraz świadczy usługi w zakresie przygotowania dokumentacji (wniosków) dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na założenie działalności gospodarczej wraz z usługą prowadzenia księgowości dla nowo założonej firmy.