Tarnobrzeski Start-up

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Tarnobrzeski Start-up

31 marca 2019 Aktualności 0

 

Konkurs „Tarnobrzeski Start-up” organizowany jest z inicjatywy Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.   w celu animacji i wspierania  rozwoju innowacyjnej  przedsiębiorczości. W ramach Konkursu planuje się objąć wsparciem nagrodzone projekty, którym zostanie zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem innowacyjnego pomysłu biznesowego.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców i uczących się na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego.

Zgłoszenia do konkursu  należy wysyłać poprzez Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej http://tarr.pl/tarnobrzeskie-start-upy

Termin zgłaszania  udziału w konkursie – 31.05.2019

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30.06.2019

Komisja Konkursowa przyzna cenne nagrody dla najlepszych projektów ufundowane przez Organizatorów i Sponsorów.

Regulamin konkursu Tarnobrzeski Start-Up.pdf

Patronat honorowy:  Prezydent Miasta Tarnobrzega, Starosta Tarnobrzeski

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

Sponsorzy:

Formularz Zgłoszeniowy