Kategoria: Projekty realizowane

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Własny biznes receptą na sukces” od 4 KWIETNIA do 25 KWIETNIA 2022 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu  rekrutacji do projektu „Własny biznes receptą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie…
Czytaj dalej


21 marca 2022 0

Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w terminie od 01.07.2021r. do: 31.12.2022 r. będzie realizowała projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” ramach Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP na lata 2014-2020. r. Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie, gminy skupione w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Tarnobrzeg: tj. Gmina Tarnobrzeg, Gmina Nowa Dęba, Gmina Gorzyce,…
Czytaj dalej


8 lipca 2021 0

OWES

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. oraz Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego od 1 stycznia 2020 r. realizuje projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju…
Czytaj dalej


20 kwietnia 2020 0

Projekt Centralny Okręg Szkoleniowy

  Cele projektu i planowane efekty Projekt zakłada przeszkolenie 3059 osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych mających miejsce zamieszkania na terenie obszaru realizacji projektu. Zakładamy, że minimum 1224 uczestników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe pozytywnie zdając egzaminy. Obszar realizacji: Powiaty: mielecki, tarnobrzeski (w tym miasto Tarnobrzeg), stalowowolski, kolbuszowski, niżański. Grupa docelowa: Osoby dorosłe…
Czytaj dalej


3 stycznia 2019 0