Kategoria: Aktualności

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Projekt Centralny Okręg Szkoleniowy

Cele projektu i planowane efekty Projekt zakłada przeszkolenie 2307 osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych mających miejsce zamieszkania na terenie obszaru realizacji projektu. Zakładamy, że minimum 924 uczestników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe pozytywnie zdając egzaminy. Wartość projektu to 9 224 539,50 zł, w tym  wkład Funduszy Europejskich 7 840 858,57 zł. Obszar realizacji: Powiaty:…
Read more


3 stycznia 2019 0

Pomieszczenia do wynajęcia…

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul M. Dąbrowskiej 15 w Tarnobrzegu pomieszczenia do wynajęcia, kontakt w sprawie wynajmu pod nr tel. 158220022


18 grudnia 2018 0

TARR S.A. współpracuje z KRD

Od 1 grudnia 2018 – TARR S.A. współpracuje z KRD  


11 grudnia 2018 0

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 11 listopada wzięła udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kwiaty złożyli prezes Bogusław Kobyłecki i kierownik projektu Sebastian Pawlos.


13 listopada 2018 0

25-lecie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  W dniu 5 października 2018 roku na Zamku Tarnowskich w Dzikowie Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. obchodziła Jubileusz 25-lecia swojej działalności. Uroczyste wydarzenie rozpoczął Prezes Bogusław Kobyłecki od przywitania znamienitych Gości, a byli nimi przedstawiciele gminy, samorządu województwa, instytucji otoczenia biznesu, uczelni oraz  firm. Wśród gości nie zabrakło również byłych i obecnych członków Rady…
Read more


9 października 2018 0

Szkolenie RODO – ” Ochrona Danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 26.10.2018r.  odbędzie się szkolenie z RODO – temat ” Ochrona Danych osobowych w świetle zmieniających się przepisów”. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie TARR S.A. w godzinach od 8.00 do 15.00. Warunek uczestnictwa w szkoleniu: uczestnik musi być pełnoletni i mieszkać lub pracować  na terenie Tarnobrzega…
Read more


3 października 2018 0

KLAUZULA INFORMACYJNA TARR S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA TARR S.A. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)…
Read more


27 września 2018 0

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące działania Wzór na konkurencję oraz poddziałania Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

W ramach działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję jako mikro, mały i średni przedsiębiorca działający w jednym z 5 województw Polski Wschodniej możesz otrzymać 100 tyś złotych na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej (I etap), a następnie nawet 3 mln złotych  na wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych i wprowadzania na rynek nowych…
Read more


26 września 2018 0

Spotkanie „Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP”

Informacje o spotkaniu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym „Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP”. Spotkanie odbędzie się 21 września 2018 roku o godzinie 11.00 w hotelu Pałac Olszanica w Olszanicy. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestarcyjny. Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu…
Read more


17 września 2018 0

KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU ” 10wrzesień – 21 wrzesień 2018 r

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, że kolejna rekrutacja do projektu „Podkarpacka kuźnia zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 rozpocznie się w dniu 10 września 2018 roku. W ramach…
Read more


14 sierpnia 2018 0

Podpisanie umowy z Podkarpackim Funduszem Rozwoju

Prezes Zarządu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnobrzegu Bogusław Kobyłecki  oraz Prezes Zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.  Krzysztof Staszewski podpisali umowę o współpracy. Umowa została zawarta w dniu 24 lipca 2018 roku w Rzeszowie. Podkarpacki Fundusz Rozwoju oraz Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego  w ramach podpisanej umowy  postanawiają o nawiązaniu współpracy w…
Read more


25 lipca 2018 0

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu rekrutacji

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu pn. „Podkarpacka kuźnia zawodu”. Dokumenty aplikacyjne można składać do dnia 6 lipca 2018 roku. Wydłużenie rekrutacji podyktowane jest niewielką liczbą Kandydatów/Kandydatek na kursy zawodowe. Do projektu zapraszamy szczególnie: Kobiety, osoby w wieku 50+, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne.


29 czerwca 2018 0

KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „PODKARPACKA KUŹNIA ZAWODU” 18 czerwiec – 29 czerwiec 2018 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji do projektu „Podkarpacka Kuźnia Zawodu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach projektu oferujemy: Kwalifikacyjne kursy zawodowe– prawo jazdy  C,…
Read more


5 czerwca 2018 0