Kategoria: Aktualności

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Informacja

Miło nam jest poinformować, iż dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Od pomysłu do sukcesu z własna firmą” powstało 40 nowych firm. Wszystkim przedsiębiorcom życzymy wytrwałości w działaniu, sukcesów, samych zadowolonych klientów oraz mnóstwa satysfakcji z tego co robicie!!!


14 października 2020 0

REKRUTACJA DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO SUKCESU Z WŁASNĄ FIRMĄ” od 28 WRZEŚNIA do 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu drugiej Edycji rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: bezpłatne…
Read more


10 września 2020 0

Uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej

Zgodnie z regulaminem rekrutacji § 2, pkt. 8 ogłaszamy uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej. Poniżej nr formularzy osób, które zakwalifikowały się do projektu z listy rezerwowej.  lista podstawowa


1 września 2020 0

Pożyczka płynnościowa COVID 19 na 0%

Pożyczka Informujemy o możliwości składania wniosków o udzielenie pożyczki płynnościowej oferowanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.   ✅    Max. kwota pożyczki – do 600 000 zł✅    Oprocentowanie – 0 %✅    Długi okres spłaty…
Read more


26 sierpnia 2020 0

Szanowni Państwo

Informujemy, iż na podstawie Uchwały nr 1/07/2020 Zarządu TARR S.A. z dnia 31.07.2020 roku, w związku z faktem, iż ŚwiętoWniebowzięcia NMP 15.08.2020 przypada w sobotę, tj. dzień ustawowo wolny od pracy, dniem  wolnym od pracy dla pracowników TARR S.A. ustala się  14.08.2020 roku.  W tym dniu biura TARR S.A. będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.”


5 sierpnia 2020 0

Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako  Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie tarnobrzeskim  ogłasza: V nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu  „Twój kierunek rozwoju – Finansowanie usług rozwojowych w subregionie tarnobrzeskim” w okresie  od 1.07.2020 r- 21.07.2020 r.W ramach projektu można uzyskać do 80%  dofinansowania na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  Więcej…
Read more


24 czerwca 2020 0

Informacja ostateczny termin podpisywania umów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu w dodatkowym naborze z dnia 25.10.2019

Uprzejmie informujemy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach w dodatkowym naborze z dna 25.10.2019 , muszą najpóźniej do dnia 25 czerwiec 2020 roku podpisać umowę wsparcia.


15 czerwca 2020 0

Informacja ostateczny termin podpisywania umów dla uczestników zakwalifikowanych do projektu w VI naborze

Uprzejmie informujemy, że osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach VI naboru, muszą najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2020 roku podpisać umowę wsparcia.


12 czerwca 2020 0

Zmiana regulaminu rekrutacji

w związku z pandemią koronawirusa, wprowadzono zmiany  w regulaminie rekrutacji dotyczące realizacji szkoleń: „Beneficjent dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych bez konieczności aneksowania Umowy trójstronnej, w szczególności w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej tj. okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć, a które przyczyniły się do niemożności zrealizowania usługi w pierwotnie ustalonym…
Read more


12 czerwca 2020 0

Boost4BSO – nowy projekt europejski Klastra SA&AM

@Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do śledzenia Projektu Boost4BSO, w który jest Klaster @Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez @Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Celem projektu jest opracowanie kompleksowego pakietu kompetencji dla Instytucji Otoczenia Biznesu i ich wsparcie w budowaniu zestawu narzędzi wspomagających MŚP w transformacji przemysłowej, obejmujących wszystkie kluczowe aspekty i instrumenty związane…
Read more


2 czerwca 2020 0

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 1 czerwca 2020 TARR S.A. wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Aby zrealizować spotkanie należy wcześniej umówić się telefonicznie  na konkretny dzień i godzinę. Telefon 15 822 00 22 Interesanci będą przyjmowani na parterze w pokoju nr 2. Obowiązuje  nakaz zasłaniania ust i nosa,  stosowanie rękawiczek oraz bezpiecznej odległości. Pokój przyjęć będzie codziennie dezynfekowany.


29 maja 2020 0

Lista rankingowa – VII nabór do projektu ,,Centralny Okręg Szkoleniowy-subregion tarnobrzeski”

Szanowni Kandydaci! Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”. Na listę podstawową dostało się 600 osób. Publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe prześlemy Państwu maile z informacją, o tym, czy dostali się Państwo do projektu lub, że znajdują się na liście rezerwowej. lista podstawowa lista…
Read more


28 maja 2020 0

WSPARCIE OD TARR


21 maja 2020 0

STAŻE DLA MŁODYCH !!!

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje, iż prowadzi rekrutację do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt kierujemy do osób fizycznych w…
Read more


19 maja 2020 0