Wyniki 10 naboru

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

Wyniki 10 naboru

21 lutego 2023 Aktualności 0

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w 10-tym naborze do projektu złożono 1911 poprawnych formularzy rekrutacyjnych. 

Ze względu na równowagę punktów na listę podstawową zakwalifikowały się 833 osób, względem planowanych 700. Kandydaci zostaną poinformowani o fakcie zakwalifikowania się na listę podstawową drogą mailową (dotyczy osób które wpisały w formularzu adres mailowy) lub drogą telefoniczną.

Pozostałe osoby, które spełniły warunki kwalifikowalności wpisane zostają na listę rezerwową. Z osobami z listy rezerwowej kontaktować będziemy się mailowo i/lub telefonicznie w przypadku zwiększenia alokacji lub rezygnacji osób z listy podstawowej. 

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z ofertą usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i wybór oferty spełniającej warunki Regulaminu projektu (usługa dająca kwalifikacje zawodowe). 

Lista podstawowa

lista podstawowa

Lista rezerwowa  

lista rezerwowa