„Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 dla przedsiębiorców z sektora zdrowia i pomocy społecznej w ramach PO WER 2014-2020”.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu

„Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 dla przedsiębiorców z sektora zdrowia i pomocy społecznej w ramach PO WER 2014-2020”.

24 listopada 2020 Aktualności 0

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 dla przedsiębiorców z sektora zdrowia i pomocy społecznej”.

Webinarium odbędzie się 27 listopada 2020 r. od 10.00 do 11.30 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (27 listopada 2020 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Dla kogo:

Webinarium jest skierowane do przedsiębiorców MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw, z sektora zdrowia i pomocy społecznej zainteresowanych wsparciem szkoleniowym, doradczym lub coachingiem.

Najważniejsze kwestie przedstawi dla Państwa ekspert – przedstawiciel Operatora CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o., z Warszawy.

Program webinarium:

  • Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19 – typ projektu 4, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach  – PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  • Kto może uzyskać dofinansowanie?  – kryteria wyboru
  • Przeznaczenie wsparcia
  • Wysokość wsparcia
  • Terminy rekrutacji
  • Proces aplikowania o dofinansowanie

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu

ul. Henryka Sienkiewicza 86,

39-400 Tarnobrzeg

tel.: 798 771 220, 798 771 194

e-mail lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl